Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

______________________________________________________________________________
Sidst ændret: 17. oktober 2018

Disse vilkår og betingelser (herefter benævnt “Aftale”, “Vilkår og Betingelser” eller “Vilkår”) er en juridisk bindende aftale mellem dig, enten en person, gruppe eller enhed (“Brugeren”, “Dig” eller “Din”) Og MediBee Care A/S (“Virksomhed”, ”Firma”, ”Selskab” “Vi”, “Os” eller ” Vores “) ejer og operatør af www.medibee.me (“Hjemmeside” eller “Website”) og MediBee mobilapplikationen (“App”).

Hjemmesiden og Appen, herefter samlet kaldet “MediBee” eller “App”, stilles til rådighed for dig i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Ved at bruge Appen repræsenterer du, at du har læst og accepteret, at du er bundet af denne Aftale, samt den Fortrolighedspolitik, der er medtaget heri og henvises til som “Vilkår”. Hvis du ikke er enig i nogle af ​​bestemmelserne i denne aftale, skal du straks stoppe med at bruge MediBee og afinstallere appen fra din mobilenhed.

VIRKSOMHEDEN KAN IKKE LEVERE APPEN UDEN VISSE FORMER FOR ANSVARSBEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER, SOM ER ANFØRT I DENNE AFTALE. DISSE BESTEMMELSER UDGØR EN INTEGRERET DEL AD DENNE AFTALE, OG HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE BEGRÆNSNING AF VIRKSOMHEDENS ANSVAR OG UNDTAGELSER, SKAL DU IKKE BRUGE APPEN.

Definition:

“Brugere” – henviser til alle registrerede brugere af Appen og omfatter både sundhedspersonale og patienter, der bruger Appen under et samarbejde. Bemærk venligst at enhver henvisning til Brugere, Dig eller Din refererer til brugere, som det er defineret her.

“Service” – henviser til alle app-funktioner, som tilbydes af selskabet, og som er defineret mere detaljeret i artikel 3 nedenfor.

 1. Berettigelsen
  Appen er ikke designet til Brugere, der er under 18 år (18) år. Ved at få adgang til / bruge Appen repræsenterer og garanterer du Selskabet, at du har den fornødne kapacitet til at indgå denne Aftale, og du accepterer at bruge Appen på en måde, som er i overensstemmelse med alle gældende love og regler.

  HVIS DU ER UNDER EN ALDER AF TRETTEN (13) ÅR, MÅ DU IKKE DOWNLOADE APPEN ELLER BEGÅ DIG PÅ DETTE WEBSITE, OG DER ER UDTRYKKELIGT FORBUDET FRA AT LEVERE PERSONOPLYSNINGER TIL OS. VI INDSAMLER PÅ INGEN MÅDE INFORMATION FRA NOGEN UNDER EN ALDER AF TRETTEN ÅR.

  Hvis du indgår denne Aftale på vegne af en anden person, repræsenterer og garanterer du Selskabet, at du har beføjelse til at handle på vegne af den pågældende person og at binde den pågældende person til denne Aftale.

 2. Ansvarsfraskrivelse af garantier og forpligtelser
  ALLE OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ MEDIBEE, ER UDELUKKENDE GENERELLE OPLYSNINGER OG ER PÅ INGEN MÅDE TILTÆNK SOM VÆRENDE MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER – BEHANDLING, DER UDLEVERES AF EN AUTORISERET SUNDHEDSLEVERANDØR. DU SKAL ALTID KONSULTERE DIN AUTORISEREDE SUNDHEDSANSVARLIGE, FØR DU IGANGSÆTTER ET NYT PROGRAM MED FORMÅLET OM AT REDUCERE DIT MEDICININDTAG.

  VI PÅDRAGER OS INTET ANSVAR FOR DIN DIREKTE ELLER INDIREKTE ANVENDELSE, SOM BEGRÆNSER PÅ INDHOLDET AF EN PLAN OG/ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ APPEN, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL MEDICINSKE OPLYSNINGER, DOSERINGER OG ANBEFALINGER.

  BEMÆRK AT APPEN ER DESIGNET TIL AT STØTTE BRUGERE (SUNDHEDSPROFESSIONALER OG PATIENTER), SOM ØNSKER AT SAMARBEJDE OM OPRETTELSE – OG OVERVÅGNING AF ET PROGRAM. VIRKSOMHEDEN YDER INGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTIER FOR NOGLE SPECIFIKKE RESULATER, SOM KAN OPNÅS GENNEM BRUG AF APPEN. DU ER HERMED HENVIST TIL AT BRUGE APPEN I SAMARBEJDE MED DIN SUNDHEDSFAGLIGE KONTAKTPERSON, SOM ER BEKENDT MED DIN UNIKKE SUNDSHEDSMÆSSIGE SITUATION OG SOM KAN MONITORERE DINE MEDICINSKE BEHOV, DIN SUNDHED OG DIT VELBEFINDENDE UNDER PROGRAMMET.

  ALLE APP-FUNKTIONER, INFORMATION OG TJENESTER LEVERES TIL DIG PÅ ET FUNDAMENT AF FØLGENDE UDSAGNG: “SOM DEN ER”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIG” OG UDEN NOGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG NEDSKREVET ELLER UNDERFORSTÅET. VIRKSOMHEDEN EKSKLUDERER HELT OG HOLDENT ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE, UNDERFOSTÅEDE ELLER LOVMÆSSIGE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED, NØJAGTIGHED, TITEL, IKKE-OVERTRÆDELSER. DU ACCEPTERER, AT DIN ANVENDELSE AF MEDIBEE UDELUKKENDE ER PÅ DIN EGEN RISIKO.

  I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKKELSE, SOM DET TILLADES AF LOVGIVNINGEN, VIL VI IKKE REPRÆSENTERE ELLER GARANTERE, AT APPEN/SERVICEN ER UFEJLAGTIG, FEJLFRI ELLER FULDSTÆNDIG SIKKER, OG RISIKOEN FOR EN TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG EFFEKT ER HERMED DIN EGEN.

  VIRKSOMHEDEN, DENS DIREKTØRER, OPFINDERE, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER OG AGENTER GARANTERER IKKE AT APPEN OG TJENESTEN:
 • VIL VÆRE SIKKER ELLER TILGÆNGELIG PÅ NOGEN BESTEMT TID ELLER PLACERING;
 • EVENTUELLE FEJL ELLER MANGLER VIL BLIVE KORRIGERET
 • SOFTWAREN ELLER TJENESTEN, DER ER TILGÆNGELIG, ER FRI FOR ENHVER FORM FOR SKADELIGE KOMPONENTER;
 • RESULTATERNE AF ANVENDELSE AF TJENESTEN VIL IMØDEKOMME DIN KRAV

VIRKSOMHEDEN FORETAGER IKKE NOGEN FORM FOR REPRÆSENTATION ELLER
GARANTI MED HENSYN TIL NØJAGTIGHEDEN OF KOMPLETHEDEN AF ENHVER FORM FOR INDHOLD OG DATA, SOM ER TILGÆNGELIG VIA MEDIBEE. VIRKSOMHEDEN VIL IKKE PÅTAGE SIG NOGET ANSVAR FOR ENHVERT FORM FOR TILFÆLDE DER DIREKTE ELLER INDIREKTE VEDRØRER EVENTUELLE BESLUTNINGER SOM DU (HERUNDER SUNDHEDSUDBYDERE) FOREATGER PÅ BAGGRUNG AF NOGEN FORM FOR INFORMATION, SOM ER GEMT ELLER MODTAGET VIA APPEN.

DU ACCEPTERER, AT VIRKSOMHEDEN IKKE HAR KONTROL ELLER FORPLIGTELSE TIL AT FORETAGE NOGEN FORM FOR HANDLING I FORBINDELSE MED TILPASNINGSEVENEN ELLER KONSEKVENSER AF ET PROGRAM, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: VIRKNINGERNE ET PROGRAM HAR PÅ DIG; ELLER, HVORDAN DU BRUGER PROGRAMMET ELLER APPEN. VI VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHED KUNNE STÅ TIL ANSVAR FOR NOGEN SKADER, SOM PÅFØRES UNER ELLER I FORBINDELSE MED DIT PROGRAM ELLER ANDEN BRUG AF APPEN.

ENHVERT PROGRAM SOM FORESLÅS AF DIN SUNDHEDSUDBYDER ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR BRUGER AF APPEN BØR BETRAGTES SOM EN GODKENDELSE – ELLER RETFÆRDIGGØRELSE AF APPENS BRUGBARHED FRA VIRKSOMHEDENS SIDE. VI KAN IKKE TILBYDE NOGEN FORMER FOR GARATIER FOR EVENTUELLE SPECIFIKKE UDFALD AF ANVENDELSE AF ET PROGRAM FOR EN BRUGER AF NOGEN ART. DET ER TIL ENHVER TID DIT ANSVAR AT REVIDERE NØJAGTIDHEDEN AF ALLE FORMER FOR INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU MODTAGET GENNEM APPEN, INDEN DU UDFØRER NOGEN FORM FOR TILTAG.

BEMÆRK AT APPEN IKKE ER BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT SOM ET VÆRKTØJ TIL OPBEVARING AF PATIENTDATA AF SUNDSHEDSUDBYDERE ELLER -PERSONALE. SUNDHEDSUDBYDERE RÅDGIVES TIL AT TAGE BACKUP ALLE PATIENTDATA PÅ DERES EGNE SYSTEMER MED FORMÅLET OM AT AFGRÆNSE TAB AF PATIENTDATA I TILFÆLDE AF SYSTEMFEJL ELLER AFBRYDELSER AF APP-SERVICEN GRUNDET EN UFORUDSIGELIG HENDELSE OG GRUNDET OVERENSSTEMMELSER MED GÆLDENDE LOVGIVNINGER.

 1. MediBee Service

MediBee er en revolutionerende app, der er designet til at hjælpe Brugere med at regulere deres medicinindtag.

Med MediBee kan Brugere oprette deres egne unikke programmer som en hjælp til at monitorere et specifikt lægemiddel og dets mulige bivirkninger. Brugere er i fuld kontrol over deres program og indtagelse af medicindoser. Appen sender brugerens påmindelser om, hvornår de skal tage deres medicin. Appen giver også Brugere mulighed for nemt at kunne måle deres oplevelser og symptomer og at kunne spore deres generelle velbefindende i løbet af deres program. Brugere kan samarbejde med deres sundhedsudbyder og dele informationen i løbet af programmet.


MediBee er i øjeblikket tilgængelig på iOS App Store såvel som på Google Play. Brugere kan nemt hente appen på deres enhed og registrere deres konto for at begynde at bruge appens funktioner og funktionalitet.

Bemærk venligst at appen kræver en lille mængde af brugerens personlige internetdata for at kunne fungere. Selskabet hæfter ikke for eventuelle gebyrer, der betales af brugerne i forbindelse med driften af ​​appen på deres personlige mobilenheder.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er Virksomhedens ansvar begrænset til tilgængeligheden af ​​Appen og dens funktionalitet.

 1. Abonnementstjenester i 2018 & 2019

Vær opmærksom på, at selskabet er under udvikling, hvilket betyder, at abonnementer, betalingsgebyrer og gratis prøveperiode ikke anvendes i 2018 & 2019, da dette år udgør en testperiode. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser vedrørende prøveperioder, abonnementsperioder og abonnementsgebyrer til enhver tid og efter eget skøn. Eventuelle ændringer vedrørende dit medlemskab og vores abonnementstjenester træder i kraft fra implementeringsdatoen. Når vi foretager ændringer i denne aftale, giver vi dig besked ved at ændre den senest opdaterede dato øverst i denne Aftale.

 1. Kontoopsætning og sikkerhed
  Brugere kan downloade appen fra Google Play eller iTunes App Store (“App Store”) og oprette en MediBee-konto for at påbegynde brugen af Appen. Brugere skal give os nogle grundlæggende personlige oplysninger under kontoregistreringsprocessen. Du accepterer at give os korrekte og aktuelle oplysninger, når du opretter en konto. Alle personlige oplysninger indsamles og anvendes i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Gennemgå vores privatlivspolitik og gør dig bekendt med vores forretningspraksis før du registrerer en konto på Appen, som styrer indsamlingen – og brugen af dine oplysninger.

I tilfælde af at der forekommer ændringer i dine personlige oplysninger, skal du redigere din profil under kontoindstillinger i appen.

Bemærk venligst at vi forbeholder os retten til at nægte registrering af enhver brugerkonto, uden at nogle eksterne parter kan kræve, at vi begrunder vores beslutning

Din konto er adgangskontrolleret, og som med alle adgangskontrollerede apps, er systemet afhængigt af, at brugeren beskytter sine egne login-oplysninger. Du er eneansvarlig for enhver aktivitet via din konto, uanset om du har godkendt en sådan brug eller ej. Du accepterer også, at du aldrig vil bruge en anden brugers konto til noget som helst formål eller tillade en anden person at bruge din konto.

Du fritager os fra ethvert ansvar, der opstår som følge af – eller med relation til uautoriseret adgang til din MediBee-konto via din mobilenhed. Hvis du bliver opmærksom på mistænkelig aktivitet på din konto eller sikkerhedsbrud, skal du straks give os besked på contact@medibee.me. Du fritager os hermed fra ethvert ansvar, krav eller handling som følge af eller er forbundet med tab af data, krav eller skade som følge af en sådan sikkerhedsbrud. Du forstår, at din beslutning om at bruge Appen er fuld ud på egen risiko.

Virksomheden forbeholder sig retten til at indføre nye funktioner i appen uden at give dig besked. Alle køb i appen behandles via App Store, hvorfra du downloadede appen på din mobilenhed.

Vi kan få adgang til alle oplysninger, du har givet os, i forbindelse med support, vedligeholdelse, sikkerhed eller forretningsmæssige formål, som vi efter eget skøn finder det passende. Vi forbeholder os retten til øjeblikkeligt at suspendere eller opsige din adgang til Appen, hvis vi opdager, at du har opgivet unøjagtige, forfalskede eller ufuldstændige oplysninger under din kontoregistreringsproces eller ved overtrædelse af vilkårene i denne Aftale.

 1. Opsigelse af konto
  Du kan opsige dit abonnement til Appen i overensstemmelse med artikel 5 i denne Aftale, og du bliver ikke længere faktureret for nogle betalte funktioner i Appen. Alternativt kan du også annullere din konto ved at sende os en mail på contact@medibee.me med ordet “Annullering” i emnelinjen. Hvis du bruger den grundlæggende App uden tilkøb, kan du ophøre dit brug af vores tjenester ved at afinstallere appen fra din mobileenhed ved at følge instruktionerne om afinstallering af mobilapplikationer på din enhed uden at påtage dig noget ansvar.


Vær opmærksom på at når din konto er opsagt, vil du ikke længere kunne logge ind på Appen ved hjælp af dine login-oplysninger og/eller få adgang til noget indhold, der er gemt under din konto, herunder dit program. Bemærk, at selvom en direkte konsekvens af din konto-opsigelse er, at du ikke længere kan logge ind på din konto og få adgang til dine data, forbeholder Virksomheden sig retten til at opbevare brugerdata i en periode på op til tre år for at opfylde alle forretningsmæssige – og lovlige forpligtelser.

Virksomheden forbeholder sig retten til at annullere eller suspendere din adgang til Appen uden at påtage sig noget ansvar, hvis vi finder frem til følgende:

 • Du har overtrådt nogen af ​​bestemmelserne i denne aftale;
 • Din adfærd er skadelig overfor Virksomheden eller nogle af ​​dens brugere; eller
 • Vores forretningsmæssige handlinger på nogen måde må eller skal ophøre.

Hvis du har modtaget et forbud om at bruge Appen, eller hvis din konto er blevet begrænset eller opsagt af firmaet, forstår du, at du er strengt forbudt at:

 • Oprette en ny konto med nye eller andre tilmeldingsoplysninger;
 • Prøve at få adgang til en anden brugers konto;
 • Prøv at få adgang til Appen via en anden uautoriseret mekanisme.


Vær opmærksom på at alle dine brugerdata, som er gemt på din MediBee-konto, automatisk fjernes ved annullering af din konto, og at det udelukkende er dit ansvar at sikre dig, at du sikkerhedskopierer alle de data, som du ønsker at få adgang til på et senere tidspunkt.

 1. Brugerdata ansvarsfraskrivelse

VIRKSOMHEDEN KAN IKKE GARANTERE GYLDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN ELLER KOMPLETHEDEN AF NOGEN FORM FOR INDHOLD, INFORMATION ELLER DATA, SOM EN BRUGER KAN GENERERE GENNEM APPEN. DU ACCEPTERER OG ERKLÆRER DIG ENIG I, AT DU IKKE VIL HOLDE VIRKSOMHEDEN ANSVARLIG FOR ETHVER FORM FOR TAB, SKADE ELLER KRAV, SOM OPSTÅR/ER RELATERET TIL DIN BRUG AF/AFHÆNGIGHED AF ENHVER FORM FOR BRUGERDATA. DU ACCEPTERER, AT DU ANVENDER MEDIBEE OG ENHVER FORM FOR TILGÆNGELIGT INDHOLD I APPEN PÅ DIN EGEN RISIKO, OG AT DU PERSONLIGT VIL VÆRE ANSVARLIG FOR ET HVILKET SOM HELST TAB, SOM AFLEDES DERAF.


DU FORSTÅER AT ALLE SELVGENEREREDE OPLYSNINGER, SOM ER GEMT ELLER DELT/TRANSMITTERET GENNEM EN HVILKEN SOM HELST BRUGERKONTI, ER DEN PÅGÆLDENDE BRUGERS EGET ANSVAR UANSET INDHOLDET. VIRKSOMHEDEN ER PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I NOGEN FORM FOR INDHOLD, OPLYSNINGER ELLER ANDRE BRUGERDATA. BEMÆRK AT SELSKABET IKKE KAN VALIDERE IDENTITETEN AF ANDRE BRUGERE, SOM DU MULIGVIS INTERAGERER MED UNDER DIN BRUG AF APPEN.

 1. Fortrolige oplysninger
  Bortset fra de grundlæggende personlige kontooplysninger og de oplysninger, som indgår i dit program, herunder men ikke begrænset til din medicinering, symptomsporing og trivselsgraf i din private App-konto, vil vi ikke bede dig om at give os personlige eller fortrolige oplysninger. Vi kan fra tid til anden sende anonyme undersøgelser via nyhedsbreve til vores Brugere, og vi kan også anvende push-notifikationer til at invitere Brugere til vores Feedbackgruppe på Facebook. Deltagelse i sådanne undersøgelser eller i Feedbackgruppen er helt frivilligt, og vi forsikrer vores Brugere om, at deres svar vil være fuldstændig anonyme og dermed fritaget fra deres personlige oplysninger, medmindre at vi er blevet delagtiggjort i sådanne oplysninger i forbindelse med en accept af vores invitationer til undersøgelser eller feedbackgrupper. Vi respekterer vores Brugeres privatliv og overholder alle gældende love. For at lære mere om vores Fortrolighedspraksisser, læs venligst vores Fortrolighedspolitik. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil enhver information, du frivilligt deler med os, herunder, men ikke begrænset til, feedback og forslag betragtes som fortroligt.


Fortrolige oplysninger vil ikke inkludere oplysninger som:

 1. er eller bliver alment tilgængeligt for offentligheden på anden måde, end hvis virksomhedens forpligtelser tilsidesættes;
 1. var kendt af Virksomheden på et tidligere tidspunkt eller med rette modtaget af Virksomheden fra en tredjepart;
 1. er uafhængigt udviklet af selskabet, eller;
 1. er underlagt tilkendegivelse af en domstol eller anden lovlig instans.

 1. Feedback
  Vi værdsætter vores Brugere og elsker at høre deres synspunkter. Hvis du vil dele din
  feedback, kommentarer og forslag med os, er du velkommen til at deltage i vores Feedbackgruppe på Facebook eller sende dine tilbagemeldinger til e-mailadressen, som er angivet nedenfor. Ved at indsende sådanne oplysninger repræsenterer og garanterer du Virksomheden, at du har ret til at indsende sådanne oplysninger, og at du ikke overtræder nogen anden person eller enheds intellektuelle ejendomsrettigheder. Når du sender os dine idéer, forslag, kommentarer eller feedback, accepterer du, at du videregiver alle juridiske rettigheder til Virksomheden, hvormed Virksomheden kan bruge, offentliggøre og/eller på anden måde udnytte din indsendelse helt eller delvist uden nogen form for begrænsning eller kompensation til dig. Du forstår, at alle former for krav vedrørende monetær kompensation overfor Virksomheden frafalder nu og i fremtiden.

  Deltag i Feedbackgruppen

  link til gruppen: Feedbackgruppe

  Kontakt os

  e-mail: contact@medibee.me

 2. Brugernes adfærd og forpligtelser
  Du forstår og accepterer at:
 • Du vil ikke bruge MediBee til at udføre ulovlig aktivitet;
 • Du vil gøre dig bekendt med alle gældende love og regler og tage fuldt ansvar for din egen overholdelse af sådanne love;
 • Du vil bruge Appen i overensstemmelse med denne Aftale;
 • Du betaler alle beløb, der bør indbetales af dig til Virksomheden gennem den betalingsmetode, som Virksomheden har valgt;
 • Du vil opføre dig på en anstændig måde;
 • Kun MediBee-app-kontoindehavere har tilladelse til at uploade og logge deres relevante Brugerdata på Appen og sikre, at alle sådanne oplysninger er korrekte og komplette. Virksomheden hæfter ikke for eventuelle unøjagtige, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger;
 • Du (hvis du er en sundhedsfaglig Bruger) vil oprette backup-registre over alle Brugerdata for at forhindre tab af data i tilfælde af systemfejl, konto-opsigelser af nogen art som begrænser din adgang til Appen eller en anden uforudsigelig hændelse;
 • Brugere tager det fulde ansvar for alle handlinger udført fra deres egen konto;
 • Det udelukkende er dit ansvar at få alle nødvendige tilladelser, samtykker og godkendelser fra alle relevante parter, før du indgår nogen aftale med Virksomheden eller bruger MediBees Service på vegne af en anden person eller enhed;
 • Du repræsenterer og garanterer overfor Virksomheden, at du har lovmæssig ret til at uploade enhver form for indhold, du uploader / logger ved hjælp af Appen;
 • Du vil opfylde alle og enhver form for forpligtelser overfor andre brugere;
 • Du vil straks underrette Virksomheden om enhver form for ændring i oplysninger eller problemer, som du støder på under din brug af Appen;
 • I tilfælde af at du oplever en form for uoverensstemmelse, accepterer du, at du straks skal underrette os og give en detaljeret beskrivelse af hændelsen, samt at du vil gøre dit bedste for at hjælpe os med at finde en effektiv løsning på uoverensstemmelsen.

Du forstår og accepterer, at du ikke vil:

 • Uploade/logge eller indsende nogen form for krænkende, uanstændige, nedværdigende eller vildledende tekster, billeder, videoer eller andre former for indhold via Appen;
 • ændre, tilpasse, oversætte eller omstrukturere nogen del af Appen;
 • Bruge en robot, edderkop, søge/hentnings-applikation eller anden form for enhed til at hente eller indeksere en del af MediBee for at skrabe indhold eller at omgå de teknologiske metoder, som Virksomheden har vedtaget for at forhindre sådan forbudt brug;
 • indsamle oplysninger om andre brugere (herunder navne, e-mailadresser) uanset formålet;
 • omforme eller rekonstruere nogen del af MediBee uden et udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Virksomheden;
 • oprette en brugerkonto under falske eller forfalskede forhold;
 • indsende indhold eller materiale til tredjepartshjemmesider, som fejlagtigt udtrykker eller implicerer, at sådant indhold eller materiale er sponsoreret eller godkendt af Virksomheden;
 • overføre virus, defekter, trojanske heste eller andre ødelæggende instanser;
 • kopiere eller gemme indhold, der tilbydes på MediBee, til andet end din egen brug;
 • udføre enhver form for handling, som pålægger, eller i vores øjne pålægger, vores IT-infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning
 1. Intellektuel ejendomsret

Med undtagelse af brugerdata er alt indhold og alle tjenester, der stilles til rådighed af MediBee, inklusiv, men ikke begrænset til, tekst, grafik, lyd, video, interaktive funktioner, kode, mærker, software og lignende (“Virksomhedsindhold”) tilhørende Virksomheden eller dennes licensgivere (“Tredjepartsejet Intellektuel Ejendomsret”).


Alle immaterielle rettigheder er underlagt varemærker, ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til dansk lovgivning, udenlandske love og internationale konventioner. Du accepterer ikke at kopiere, sælge, overføre, tildele, reproducere, genudgive, adskille, dekonstruere, udføre omvendt konstruktion, eller distribuere noget Virksomhedsindhold på nogen måde, hvis dette ikke er i overensstemmelse med Aftalen. Du accepterer også ikke at tilpasse, ændre eller udføre modifikationer, som er afledt af nogen form for Virksomhedsindhold uden en forudgående skriftlig tilladelse fra Virksomheden. Du accepterer, at du ikke vil fjerne ophavsretter, varemærker eller andre former for ejendomsrettigheder fra noget Virksomhedsindhold eller indhold, som er underlagt en tredjeparts intellektuelle ejendomsret, som du dermed ikke har rettigheder og licenser til at bruge. Du forstår, at enhver uautoriseret brug af virksomhedsindhold eller en tredjeparts intellektuelle ejendom på ethvert website, system eller program, der ikke ejes og drives af os, er strengt forbudt. Denne Aftale giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til kun at bruge MediBee til ikke-kommerciel brug.

Virksomheden forbeholder sig retten til at retsforfølge enhver overtrædelse af denne Aftale i det omfang, det er tilladt ifølge loven. Du anerkender, at overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre kriminelt og civilretsligt ansvar.

 1. Overtrædelse af ophavsret

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder og har en nultolerancepolitik mod krænkelser af ophavsretlige love. Brugere er forpligtet til ikke at uploade, downloade, sende, transmittere, gengive, genudgive, distribuere eller på nogen måde få adgang til eller stille Virksomhedsindhold, der er beskyttet af intellektuel ejendomslovgivning, til rådighed uden udtrykkelig tilladelse til at bruge sådant indhold fra den autoriserede person.

Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede materiale eller indhold uploades eller gøres tilgængelig ved hjælp af en MediBee-tjeneste, bedes du venligst underrette os på nedenstående e-mailadresse for sådant materiale og give os følgende oplysninger:

 • Identifikation af det materiale eller indhold, der hævdes at være i strid med dine ophavsrettigheder
 • Dine kontaktoplysninger, herunder dit navn, telefonnummer og e-mailadresse
 • En erklæring fra dig som angiver, at du enten ejer ​​det ophavsretsbeskyttede arbejde, eller at du er blevet autoriseret af ejeren til at indgå en dialog med os med henblik på materialet, som er beskyttet via en ophavsret.

Kontakt os: contact@medibee.me

 1. Modifikationer
  Vi er en teknologivirksomhed, og vi tilføjer konstant nye funktioner for at kunne forbedre vores tilbud til dig. Vi, samt de tredjeparts serviceleverandører som vi anvender, forbeholder os vores rettigheder til at indføre nye funktioner, ændre eksisterende funktioner, ændre alle former for bestemmelser i denne Aftale eller i vores Tredjeparters Vilkår og Betingelser samt retten til at afbryde enhver tjeneste på et hvert givent tidspunkt. Eventuelle ændringer i vores tjenesters funktioner træder i kraft fra implementeringsdatoen. Når vi foretager ændringer til denne aftale, giver vi dig besked ved at opdatere datoen øverst i denne Aftale. Tag dig venligst tid til at gennemgå disse vilkår regelmæssigt, for at kunne gøre dig bekendt med eventuelle væsentlige ændringer. Bemærk venligst at vi ikke har nogen forpligtelse til at give dig besked om ændringer i vores Tredjepartsleverandørers Vilkår og Betingelser, og at det udelukkende er dit ansvar jævnligt at gennemgå Vilkår og Betingelser for sådanne Tredjepartsleverandører for at kunne gøre dig bekendt med eventuelle ændringer i deres vilkår


Du fritager Virksomheden og Tredjepartsleverandører fra ethvert ansvar som følge af din manglende gennemgang af sådanne ændrede vilkår.

 1. Apple-brugere
  Hvis du downloader Appen på en Apple-mobilenhed, accepterer du at være bundet af denne bestemmelse. Du anerkender og accepterer, at denne Aftale kun er indgået mellem dig og Virksomheden, og at Apple, Inc. ikke tager del i denne Aftale. Appen er stillet til rådighed for dig af Virksomheden i henhold til denne Aftale og ikke af Apple, Inc. Du forstår og accepterer, at Apple ikke er forpligtet til at tilbyde vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til MediBee. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, yder Apple ikke nogen garantier af nogen art vedrørende MediBee eller andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgifter i forhold til Appen. Du forstår og accepterer, at alle krav, der opstår som følge af eller i relation til denne Aftale eller Appen, skal rettes mod Virksomheden og ikke mod Apple, Inc. Hvis du ikke modtager den service, som blev tilbudt af Virksomheden via et betalt abonnement, kan du kontakte Apple App Store direkte, og Apple, Inc. vil muligvis kunne refundere de abonnementsgebyrer, du har betalt. Apple, Inc. er ikke ansvarlig for at foretage nogen form for undersøgelse, forsvar, afvikling eller udledning af nogen form for krav vedrørende MediBee, eller din brug af MediBee, som muligvis krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at bruge Appen repræsenterer og garanterer du Virksomheden, at du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en amerikansk regeringsembargo, eller som er udpeget af den amerikanske regerings liste over forbudte eller begrænsede parter. Du anerkender og accepterer, at Apple, Inc og dets datterselskaber er tredjepartsmodtagere af denne Aftale, og at Apple har ret til at håndhæve paragraffer i denne Aftale mod dig som tredjepartsmodtager.

 2. Brug af tredjeparts-applikationer

Appen bruger tredjeparts-applikationer og værktøjer (“Tredjeparts-applikationer”). Disse Tredjeparts-applikationer har deres egne vilkår og betingelser og privatlivspolitikker, som kontrollerer deres egen brug. Din brug af sådanne Tredjeparts-applikationer kontrolleres ligeledes af disse Tredjeparters egne vilkår og privatlivspolitikker. Virksomheden gør udelukkende brug af disse Tredjepart-applikationer for at levere MediBee-services til dig, og vores brug udgør ikke en påtegning eller antagelse om ansvar for Tredjepartens adfærd, indhold eller nogen form for transaktion, som du måtte indgå i brug af sådanne Tredjeparts-applikationer. Din brug af sådanne Tredjeparts-Applikationer er på eget ansvar, og du fratager hermed Virksomheden for alle krav, handlinger og ansvar, der måtte opstå som følge af, eller som kan forbindes med, din brug af sådanne tredjepartsapplikationer.

 1. Beslutninger vedrørende uoverensstemmelser
  I tilfælde af en uoverensstemmelse accepterer Brugeren og Virksomheden at indgå en rimelig dialog, hvori alle beslutninger har til formål at løse uoverensstemmelsen. Brugeren accepterer at give et skriftligt resumé af uoverensstemmelsen til Virksomheden, så snart denne opstår, og at vedlægge sit forslag til en løsning. Virksomheden indvilliger i at reagere på Bruger-uoverensstemmelsen inden for 25 dage (25) dage efter datoen for modtagelsen af resuméet over uoverensstemmelsen, hvorved Virksomheden enten accepterer den foreslåede løsning eller foreslår en alternativ løsning per skrift til Brugeren. Hvis Brugeren er tilfreds med Virksomhedens foreslåede beslutning, skal Aftalen meddeles til Virksomheden inden for syv (7) dage fra datoen for modtagelse af Virksomhedens svar. Virksomhedens skriftlige svar skal udelukkende anskues i henhold til uoverensstemmelsen og løsningen vedrørende denne og kan deraf ikke indstilles til behandling under en anden procedure eller i en anden forbindelse på et senere tidspunkt. Hvis Virksomheden og Brugeren ikke er i stand til at løse uoverensstemmelsen, kan de søge alternative retslige midler i en passende Domstol, som kan tage stilling til sagen ud fra denne Aftale.

 2. Ansvarsbegrænsning

VIRKSOMHEDEN, DETS DIREKTØRER, STIFTERE, LEDERE, ANSATTE ELLER AGENTER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TAB, KRAV, SKADER ELLER HANDLINGER, DER ER OPSTÅET ELLER KAN OPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER INABILITET TIL AT ANVENDE APPEN, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EVENTUELLE FORPLIGTELSER, SOM OPFYLDES I FORBINDELSE MED HANDLINGER ELLER UDELADELSER AF ENHVER BRUGER (HERUNDER MONETÆRE ELLER PERSONLIGE TAB AF UBEGRÆNSET STØRRELSE). BEMÆRK VENLIGST AT VIRKSOMHEDEN IKKE GARANTIERER, TAGER RETSLIGT ELLER IMPLICIT ANSVAR FOR UDFALD UNDER BRUGEN AF APPEN, PROGRAMMER, HVORDAN BRUGERE ANVENDER VORES TJENESTER, OG AT VIRKSOMHEDEN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL TAGE DEL I ELLER ANSVAR FOR BRUGERES HANDLINGER ELLER SKADESRISIKOER, DA DISSE TIL EN HVER TID ER DIT EGET ANSVAR.

ET HVILKET SOM HELST KRAV ELLER RETSLIG OPKRÆVNING SOM RETTES MOD VIRKSOMHEDEN, OG SOM STAMMER FRA DENNE AFTALE ELLER BRUGEN AF MEDIBEE-SERVICES, SKAL VÆRE HENSTILLET AF BRUGEREN INDENFOR SEKS (6) MÅNDER FRA DEN DATO, HVOR KRAVET ELLER RETTIGHEDEN TIL OPKRÆVNING OPSTOD. ENHVER FORM FOR FEJL FRA BRUGERENS SIDE MED HENBLIK PÅ AT HENSTILLE KLAGEN INDENFOR DENNE PERIODE PÅ SEKS MÅNEDER VIL RESULTERE I, AT BRUGEREN GIVER AFKALD PÅ SIN RET TIL AT HENSTILLE EN SÅDAN KLAGE PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. VIRKSOMHEDEN, DENS DIREKTØRER, ANDELSHAVERE, MEDARBEJDERE OG SAMARBEJDSPARTNERES SAMLEDE ANSVAR VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE UDGØRE MERE END DET TOTALE BELØB, SOM ER INDBETALT AF BRUGEREN I DEN MÅNED, HVOR KRAVET ELLER OPKRÆVNINGEN OPSTOD, UANSET OM KRAVET ELLER OPKRÆVNINGEN OMFATTES AF EN KONTRAKT ELLER STRENG ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER PÅDRAGELSE.


VIRKSOMHEDEN PÅTAGER SIG INGEN REPRÆSENTATION VEDRØRENDE GRADEN AF TILPASNING ELLER TILGÆNGELIGHED AF SERVICES I ANDRE OMRÅDER END DE, SOM UDTRYKKELIGT ER ANGIVET PÅ VORES HJEMMESIDE.

 1. Erstatning

Du accepterer at fritage, forsvare og frikende Virksomheden, dens grundlæggere, datterselskaber, og tredjepartsleverandører for nogen former for skader, erstatninger, omkostninger og tab, herunder, men ikke begrænset til, rimelige lov- og regnskabsafgifter, som skyldes eller på nogen måde er forbundet med:

(i) overtrædelse af ​​disse vilkår af dig;


(ii) Din samlede uagtsomhed eller overlagte forsømmelse, eller

(iii) overtrædelser af ​​dig, eller en tredjepart som bruger din mobiltelefon, som foruretter enhver form for intellektuel ejendom eller anden ret, der tilhører en anden person eller enhed.

 1. Frafald af California Civil Code Section 1542

Du fritager hermed Virksomheden, dets bestyrelsesmedlemmer, aktionærer og medarbejdere for alle former for ukendte risici som følge af, eller som er forbundet, med brugen af ​​Appen. Hvis du er bosiddende i delstaten Californien, frafalder dine rettigheder i California Civil Code Section 1542, hvori det står at: “A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release, which if known by him or her must have materially affected his or her settlement with the debtor” hermed udtrykkeligt.

 1. Sagsanlæg

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet skal ethvert sagsanlæg eller lignende kommunikation, som udføres af Brugeren og er rettet mod Virksomheden, ske per skrift og skal sendes til nedenstående adresse. Sagsanlægget skal sendes med rekommanderet post og vil have virkning fra tidspunktet for modtagelsen.

MediBee Care A/S
Overgaden Oven Vandet 10, 2.
1415, København K

 1. Lovgivning
  Denne Aftale skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Eventuelle spørgsmål eller krav rettet mod Virksomheden skal indbringes til en passende domstol i København, som kan tage stilling til sagen.

 2. Diverse

  Ansvar – Selskabet kan efter eget skøn overdrage ethvert ansvar og/eller forpligtelser til enhver anden person uden at underrette dig. Du må dog ikke overdrage eller overføre nogen af ​​dine rettigheder i henhold til denne Aftale til nogen anden part uden udtrykkelig at modtage et skriftligt samtykke fra Virksomheden.

Afkald – Hvis nogen form for bestemmelse i denne Aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig, vil denne bestemmelse kunne begrænses eller udelukkes fra denne Aftale i det omfang, det er nødvendigt og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende bestemmelser.
Frafald – Virksomhedens manglende handlinger vedrørende udøvelse enhver form for retskrav eller beføjelse i henhold til denne Aftale vil under ingen omstændigheder kunne ligestilles med et frafald af et sådan retskrav eller beføjelse.

Handlinger vedrørende ligestilling – Alle krav mellem parterne, som er underlagt disse Vilkår, vil blive retsforfulgt individuelt, og du vil ikke føre en sag på baggrund af ligestilling med henblik på et specifikt krav i denne Aftale eller i forbindelse med Appen eller enhver form for MediBee  Service, som tilbydes af selskabet. DU TILKENDEGIVER, AT DU HAR LÆST DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, AT DU FORSTÅR DEM OG ACCEPTERER AT BLIVE BUNDET AF DISSE.

Force Majeure – Hverken Virksomheden eller Brugeren vil blive holdt ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser overfor den anden, hvis en sådant misligholdelse skyldes Guds handlinger (herunder brand, oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller anden naturkatastrofe ), krig, invasion, handling af fremmede fjender, fjendtligheder (uanset om krig er erklæret), borgerkrig, oprør, revolution, oprør, militær eller bemægtigende magt eller konfiskering, terroraktiviteter, nationalisering, statslig sanktion, blokering, embargo, arbejdsuoverensstemmelser, strejker, lockout eller enhver afbrydelse eller manglende elektricitet eller server, system-, computer-, internet- eller telefontjeneste.

Hele Aftalen – Disse Vilkår og Betingelser, herunder Fortrolighedspolitikken som er medtaget heri som reference, udgør den samlede indforståelse mellem dig og Virksomheden.